GeoCruiser

Adviezen

Deze website is gemaakt om geïnteresseerde lezers te prikkelen, te stimuleren en te inspireren. De inhoud van deze website bestaat uit verslagen en veel foto's; er is sprake van momentopnames. De actualiteit kan informatie in de verslagen hebben achterhaald. Als de website je tot voorbeeld dient, ga dan altijd zelf na of de gegeven informatie nog klopt.

  • Goede voorbereiding van een reis is belangrijk, maar wees onderweg flexibel als omstandigheden dit van je verlangen.
  • Sta open voor onverwachte wendingen. Sommige mensen noemen dit toeval. Hierin kunnen cadeautjes verborgen zitten. Doe er iets mee en wacht daar niet mee.
  • Douanebeamtes staan niet bekend om hun gevoel voor humor, maak bij een grenscontrole geen grapjes. Blijf altijd alert en beantwoord hun vragen correct.
  • Buiten West-Europa is het verstandig alleen brandstof te tanken bij de bekende benzinemerken. Dit geldt ook voor Noord-Amerika. Brandstoffen kunnen ernstig vervuild zijn of er kan water zijn bijgemengd.